Våre tjenester

Våre tjenester er bygget opp for å nå den sosiale målsetningen.
Aller viktigst er arbeidspraksistjenesten der kvinnene får opplæring.
Gjennom arbeidspraksistjenesten genereres andre tjenester og produkter som igjen skaper jobber og verdier.

Arbeidspraksistjenesten

I samarbeid med NAV Asker tilbyr vi arbeidsrettet opplæring for kvinner med minoritetsbakgrunn som ønsker å jobbe innenfor matlaging, kafe- og serveringsbransjen.  
 
Praksisen er en blanding av praktisk arbeid i kafe/catering og workshops. Opplegget er basert på moduler  laget av den sosiale entreprenøren Vintage Baby i Sandefjord som vi samarbeider tett med.  
 
Høsten 2020 har vi fire kvinner i arbeidspraksis hos oss. 

Kafe og catering

Vi selger kafemat, take away, møtemat og catering.
Se vår meny! 
 
Våre kafelokaler ligger på innbyggertorget på Borgen og KIME har et tett samarbeid med Asker kommune om matservering til møter og aktiviteter. 

Bemanningstjenesten

KIME tilbyr arbeidskraft til andre virksomheter.
 
Fra januar 2021 har KIME en avtale med Asker kommune om bemanning på kafeen på Heggedal innbyggertorg. 
 
I prosjektet Ukens SMS (Sunn Mat) jobber kvinner fra målgruppen med elever og ansatte i barnehage og på SFO for å lage sunn og næringsrik mat.