Om KIME

KIME er en sosial entreprenør som skaper arbeidsplasser for kvinner med minoritetsbakgrunn.
Ved å handle med KIME bidrar du til å nå den sosiale målsettingen. 

Hvem er vi?

Vi er en sosial entreprenør som tilbyr arbeidsrettet opplæring og arbeidsplasser i mat- og serveringsbransjen for kvinner med minoritetsbakgrunn. KIME er organisert som en forening med et styre og en kjøkkensjef. Verdigrunnlaget vårt skiller seg vesentlig fra en ordinær profittmaksimerende virksomhet og det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.
 
Våre ansatte leverer produkter og tjenester innenfor sine kompetanseområder til privatpersoner, bedrifter og kommunale virksomheter i Asker.
 
Forretningsideen til KIME er en videreutvikling av aktivitetene ved Borgen nærmiljøsentral. 

Velkommen til oss!

Kjøkkensjef
Ragnhild Mossin Andreassen
Styreleder
Hilde Skogedal